ทีมงานนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก​ระยะที่ 1

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลง​พื้นที่​ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก​ ระยะที่ 1 ณ บริเวณจุดหน้าสถานีสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีที่ 3 sump3 บ้านเขาน้อย
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก​ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 1.งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,000 มม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,765 เมตร 2. งานก่อสร้างวางท่อเหล็กระบายน้ำรับแรงดัน ขนาด 1,800 มม. หนา 14 มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,526 เมตร และ 3. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 อาคาร โดยมีบริษัท กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 600 วัน เริ่มตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง 621,000,000 บาท
            นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่าเป็นการลงมาตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก​ระยะที่ 1 ซึ่งพบว่าคืบหน้าไปมากแล้ว และจุดนี้จะเป็นบ่อพักน้ำที่สามารถรองรับน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ซอยเขาน้อย และดันเข้าบ่อสูบ เพื่อช่วยไม่ให้น้ำที่ไหลลงมา ไปท่วมขังบริเวณถนนสุขุมวิท​หน้าสถานีตำรวจทางหลวงพัทยาใต้ โดยบ่อนี้สามารถรองรับน้ำได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมา

Advertisement