มาตรการปิดเมืองของจีนเพราะโควิด-19 ทำให้การส่งออกทุเรียนปีนี้อาจไม่ค่อยดีนัก แถมผลผลิตออกมากกว่าเดิมกว่า 100,000 ตัน อาจทำให้เกิดภาวะล้นตลาด

          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจพิชแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และตรวจติดตามการทำงานของศูนย์ X-RAY กรมวิชาการเกษตร-กรมศุลกากร และการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการนำสินค้าเกษตร-ผลไม้ ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากปีที่ผ่านมา (2564) พบมีการลักลอบนำทุเรียนจากเวียดนามเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทย แล้วส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
           อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า ผลผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก โดยเฉพาะที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกใหญ่ พบว่าปีนี้(2565) มีผลผลิตออกมากถึง 740,000 ตัน จากเดิมราว 600,000 กว่าตัน มากขึ้นกว่าทุกปีราวกว่า 100,000 ตัน และอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยร้อยละ 80 จะส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งตอนนี้ในประเทศจีนมีการปิดเมืองเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 อีกรอบ อย่างเช่น เฉินตู ปักกิ่ง ฯลฯ จะส่งผลให้สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนตกค้างเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีความพยายามทดสอบส่งทุเรียนแช่แข็งไปทางเรือ พบว่ามีสินค้าตกค้างอยู่มากกว่า 1,000 ตู้
          อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า แนวทางแก้ไขปัญหาทุเรียนล้นตลาด จะจับมือกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมให้จัดตลาดนัดการเกษตรเพื่อทำให้คนไทยได้หันมาบริโภคทุเรียนในราคาที่เป็นธรรม และเป็นการระบายผลผลิตของเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการส่งเสริมในรอบนี้จะต้องทำเป็นวาระแห่งชาติและเน้นย้ำให้ข้าราชการช่วยกันบริโภคทุเรียนในทุกมิติ
           อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวอีกว่า ปัญหาทุเรียนอ่อนเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ที่ดำเนินการซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียง แต่ยังไม่รุนแรงเท่าสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่มาตรฐานผลผลิตของเกษตรกรปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทุกล้งให้ความร่วมมือขึ้นป้ายประกาศไม่รับซื้อทุเรียนอ่อน หรือทุเรียนตกเกรด อีกปัญหาที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือมีทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างกัมพูชา ซึ่งมีผลผลิตไม่น้อยกว่าประเทศไทย จะทะลักข้ามแดนเข้ามา เนื่องจากไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้ เพราะในปีนี้ประเทศจีนอนุมัติให้ส่งผลทุเรียนสดเฉพาะทุเรียนที่มาจากประเทศไทยเท่านั้น จึงเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการสวมสิทธิ์ส่งทุเรียนไปยังปลายทาง

Advertisement