“สนธยา” พอใจ แผนพัฒนาโครงการนีโอเกาะล้านเดินหน้าไปแล้ว 50% หวังยกระดับการท่องเที่ยว รองรับศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการลงทุนของ EEC

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการนีโอเกาะล้าน หรือเกาะล้านโฉมใหม่ ว่า สำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะล้านภายใต้นีโอเกาะล้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนของนีโอพัทยานั้น ในส่วนของการพัฒนาของโครงการพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน ท่าเรือขนสินค้าที่บริเวณท่า 9 ไร่ ท่าเรือหาดแสมและท่าเรือหาดตาแหวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในบางท่า และบางท่าก็ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ
           ส่วนการพัฒนาถนนบนเกาะล้าน 15 เส้นทาง ที่มีการปรับปรุงถนนดินมาเป็นถนนที่ปูด้วยตัวหนอนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565 และในส่วนของถนนที่จะข้ามจากท่าหน้าบ้านไปหาดแสม การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปถึงหาดเทียน รวมถึงการก่อสร้างสะพานชมทัศนียภาพหาดต่าง ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้นีโอเกาะล้านนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าที่กำหนดไว้
           สำหรับแผนการดูแลความปลอดภัยบนพื้นเกาะล้านได้มีการดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วพื้นที่เกาะล้านเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การดูแลความปลอดภัยบนเกาะล้านได้มีเครืองมือที่ทันสมัย
           นายกเมืองพัทยาเปิดเผยต่ออีกว่า แผนพัฒนานีโอเกาะล้าน ยังมีการดำเนินการส่งเสริมการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) โดยได้มีการปรับปรุงด้านสุขอนามัยและสภาพพื้นที่ทั่วไปภายในโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับพื้นที่เกาะล้านที่จะก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ตามเป้าหมายเมืองพัทยาที่จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการลงทุนของEEC และประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การดำเนินการแผนนีโอเกาะล้านนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม โดยในด้านสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ได้มีการเตรียมจัดสร้างเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุด คาดว่ากลางปี 2565 การพิจารณาก็จะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะมีการสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะล้านด้วยเตาเผาขยะ โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว 6-7 เดือน ซึ่งในช่วงระหว่างปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะล้านก็จะสมบูรณ์เต็มรูปแบบ โดยจะมีทั้งเตาเผาขยะ มีระบบการจัดเก็บและศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
           ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียบนเกาะล้าน จะมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งพื้นที่ท่าหน้าบ้าน หาดตาแหวน และหาดแสม ซึ่งเป็นพื้นที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่และเดินทางมาพักผ่อนจำนวนมาก เพื่อเป็นการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนชาวเกาะล้านไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของการพัฒนานีโอเกาะล้าน มีความคืบหน้าไปแล้ว 50% ทั้งนี้ยังมีโครงการที่อยู่ในแผนนีโอเกาะล้านที่ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเห็นเป็นรูปธรรมไปแล้ว

            โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมขั้นตอนที่ไม่มากนัก อาทิ โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ และโครงการด้านสาธารณูปโภค ส่วนโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาและมีขั้นตอนในการดำเนินการ อย่างระบบบำบัดน้ำเสีย และศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขยะ แม้จะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

Advertisement