อบต.บ่อวินตรวจ ATK คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนที่มาติดต่อราชการกับ อบต.บ่อวินว่าต้องปลอดภัย

            เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเข้ารับการตรวจ ATK ตามมาตรการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ณ บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ่อวิน อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
           โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัส“โควิด –19” สายพันธ์ Omicion “โอมิครอน” ในขณะนี้พบว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แล้วจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ต้องตรวจหาเชื้อแบบตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (Antigen Self-Test kit หรือ ATK) โดยทาง อบต.บ่อวินได้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยขององค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด

         จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.บ่อวิน ตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกคนในสังกัด อบต.บ่อวิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับทาง อบต.บ่อวิน ซึ่งผลการตรวจ ATK ปรากฏว่าไม่มีข้าราชการ และพนักงานคนใดในสังกัด อบต.บ่อวิน ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

Advertisement