เมืองพัทยาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการภาคเอกชน หารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม พัฒนาพื้นที่ “เขาพัทยา” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่

          (17 ก.พ.65) ที่ห้องดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ ไซมีส โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักช่างเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม
          สำหรับกระบวนการการมีส่วนร่วมของโครงการนี้นั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีผู้แทนองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาเมือง ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุม พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมกว่า 50 คน
          โดยกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ ซึ่งเป็นไปตามสาระสำคัญในการดำเนินโครงการที่กำหนดให้มีการศึกษารูปแบบทางเลือกของการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 65 นี้ ก่อนจะเสนอต่อคณะกรรมการ EEC ตามขั้นตอนต่อไป

Advertisement