เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม 10,000 โดส ให้เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา

          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้อนุมัติวัคซีน Sinovac และ Sinopharm ฉีดในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปได้แล้วนั้น ในส่วนเมืองพัทยาก็มีวัคซีน Sinopharm ที่ได้มีการจัดหาไว้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดลงทะเบียนให้กับเด็กนักเรียนที่ประสงค์จะรับวัคซีน Sinopharm ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรง

         ทั้งนี้ได้มีการแจ้งให้กับผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของวัคซีน Sinopharm ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ปกครองเลือกให้กับบุตรหลานของตัวเองนอกจากวัคซีน Pfizer ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการอนุมัติไว้ ในการสร้างภูมิคุมกันให้กับเด็กและลดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา
         ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถฉีดวัตซีน Sinopharm ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งการเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีน Sinopharm ในครั้งนี้เพื่อสร้างความสบายใจให้ผู้ปกครองให้ได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นระหว่างวัคซีนที่เป็นเชื้อตายและวัคซีน mRNA โดยขณะนี้ในแต่ละโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้มีการประสานและสำรวจความคิดเห็นกับผู้ปกครองในการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนให้กับบุตรหลานผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่มีการติดต่อกับผู้ปกครอง
         สำหรับวัคซีน Sinopharm ที่จะนำมาฉีดให้กับเด็กในเรียนในสังกัดเมืองพัทยานั้นมีความเพียงพอกับจำนวนความต้องการของเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 6-12 ปี ด้วยปัจจุบันจำนวนนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาในทุกระดับชั้นไปจนถึงอายุ 18 ปี มีจำนวนนักเรียนกว่า 10,000 คน การจัดสรรวัคซีนให้กับเด็กในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนทางเลือก Sinopharm ทางเมืองพัทยาได้มีการจัดสรรไว้เพียงพออย่างแน่นอน

Advertisement