สสปน. ดึงงาน Air Show งานใหญ่ระดับโลก จัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ​ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

          เมื่อวันที่ 8​ ก.พ.65 ที่ House​ of​ Iilumination Central​ World นายสนธยา​ คุณปลื้ม​ นายกเมืองพัทยา​ ร่วมแถลงข่าว​ Thailand International Air Show โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายโชคชัย​ ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แขกผู้มีเกียรติ​ และสื่อมวลชน​ เข้าร่วมงาน​
         สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) นำเสนอโครงการ Thailand International Air Show ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. (EEC) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบิน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน การผลักดันอุตสาหกรรม MICE ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้นำเอางานอิเว้นต์ต่างๆ ในระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย จึงเกิดการเดินทางเข้าออกของนักธุรกิจต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง และในครั้งนี้ สสปน. ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จึงดึงเอางาน Air Show งานยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเกิดขึ้นในหลายประเทศ มาจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อยกระดับและแสดงถึงความพร้อมทั้งทางด้านศักยภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สกพอ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน และเมืองพัทยา ในฐานะเมืองเจ้าภาพ สำหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้
           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงความร่วมมือในฐานะเมืองเจ้าภาพว่า งาน Thailand International Air Show ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เป็นอย่างมาก เพื่อผลักดันพัทยาให้เป็น Smart City ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุน การคมนาคมขนส่งแห่งภาคตะวันออก
           สำหรับในด้านของความพร้อมในการจัดงาน จากการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็น Smart City อีกทั้งมีสนามบินอู่ตะเภาที่จะเป็นสนามบินหลักอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ
การพักอาศัย ผสมผสานอย่างลงตัว เช่นเดียวกับเมืองนานาชาติระดับโลก เมืองพัทยายุคใหม่ จะยกระดับด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation สร้างความสะดวกให้ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทำให้พัทยาโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ฉะนั้น เราจึงมีความพร้อมในการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก งานในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ในเมืองพัทยา แต่จะเป็นการยกระดับเพื่อประเทศชาติ จะมีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆ​ เมืองพัทยามีความภูมิใจเป็นอย่างมากในการเป็นเมืองตัวแทนประเทศไทยในการจัดงานระดับโลก Thailand International Air Show ในครั้งนี้

Advertisement