เมืองพัทยาดีเดย์เปิดเรียน 7 ก.พ.65 ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ รับเตรียมสอบโอเน็ต เผยเด็กนักเรียนตอบรับเปิดโรงเรียนกว่า 70%

          นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาและโรงเรียนต้องปรับมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเน้นไปในระบบออนไลน์ เพราะต้องปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
         และจากสถานการณ์ที่พบว่าผู้ติดเชื้อเริ่มลดน้อยลง ทางเมืองพัทยาได้เตรียมเปิดโรงเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนในระบบออนไซต์ โดยในวันจันทร์ที่ 7 ก.พ.65 นี้จะเป็นวันแรกของการเปิดโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตเลื่อนชั้นการศึกษาจากประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากมัธยมศึกษาบีที่ 3 ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่มหาวิทยาลัยปีที่ 1
           ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้เตรียมความพร้อมที่จะเริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนดังกล่าว แต่ยังมีการเรียนการสอนทั้งระบบออนไลน์และระบบออนไซต์ตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง หากยังวิตกกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ก็สามารถเลือกเรียนแบบระบบออนไลน์ได้
          ทั้งนี้พบว่านักเรียนให้การตอบรับการเปิดการเรียนการสอนระบบออนไซต์มากถึง 70% เพราะต้องการจะเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตเลื่อนชั้น
Advertisement