โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ตรวจ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนเปิดการเรียน

         เมื่อวันที่ 1ก.พ.65 ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์ บำรุง) ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวจินดา เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านเขาหิน และศูนย์บริการสาธารณสุของค์บริหารส่วนตำบลบ่อวิน ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และนักเรียน โดยชุดตรวจ ATK

        เน้นย้ำทุกคนในโรงเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุกคน ซึ่งเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้

Advertisement