ภาคท่องเที่ยวพัทยา จับมือโรงพยาบาลในพื้นที่ ระดมสมองเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในระบบ Sandbox และ Test&Go ตามมติ ศบค. 1 ก.พ.นี้

          ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ตัวแทนภาคท่องเที่ยว และตัวแทนโรงพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งแบบ sandbox และ Test&Go
          นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งแบบ sandbox และ Test&Go ในครั้งนี้ เพื่อสอดรับกับมติของศบค.ชุดใหญ่ ที่เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หลังระงับตั้งแต่หลังจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 แต่จะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง และต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ในวันที่ 1 และ 5 ที่เข้ามาในประเทศ เพื่อการติดตามตัวมาตรวจหาเชื้อโควิด-19
ในส่วนภาคท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงเร่งหาแผนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินมาท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวหากผลการตรวจออกมาเป็นบวก ทั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดร่างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือที่เรียกว่า SHA Extra Plus ของโรงแรมสำหรับกักกันตัวเอง หรือ Hotel Room Isolation ซึ่งโรงแรมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในระบบ sandbox และTest&Go ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จะต้องได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus โดยมีข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี ในการกันห้องพัก 5% ในการจัดทำ Hotel Room Isolation เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่ตรวจหาเชื้อแล้วมีผลเป็นบวก ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวไม่ต้องเข้าพักในฮอสพิเทล ซึ่งปัจจุบันโรงแรมที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ได้รับมาตรฐาน SHA มีจำนวน 267 โรงแรม และโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Extra Plus มีจำนวน 177 โรงแรม และส่วนใหญ่ทั้ง 177 โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 70% ที่ได้มาตรฐาน SHA Extra Plusจะอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา
          ทั้งนี้สำหรับร่างข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือที่เรียกว่า SHA Extra Plus ของโรงแรมสำหรับกักกันตัวเอง หรือ Hotel Room Isolation นั้น 1. โรงแรมต้องมีสถานที่เป็นสัดส่วนแยกจากผู้อื่น สะดวก ปลอดภัย เหมาะสมต่อการให้การรักษาพยาบาล 2. โรงแรม ต้องให้บริการจัดหาอาหาร 3 มื้อ โดยใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว และจัดหาของใช้จำเป็นเพียงพอและเหมาะสม โดยผู้ป่วยไม่ต้องออกไปจัดหานอกที่พักด้วยตนเอง 3. โรงแรมและสถานพยาบาลคู่ปฏิบัติ ต้องจัดให้มีบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ 4. โรงแรมต้องจัดให้มีเครื่อง เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นในการให้บริการในจำนวนที่เพียงพอ และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีมาตรฐาน และ 5. สถานพยาบาลคู่ปฏิบัติ ต้องจัดให้มีผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อติดตามและประเมินอาการของผู้ป่วยผ่านระบบการสื่อสารทุกวัน และผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสถานพยาบาลคู่ปฏิบัติการได้ตลอด
          ทั้งนี้ร่างขอกำหนดดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีพิจารณา ก่อนนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบต่อไป
Advertisement