กองทัพเรือส่งอากาศยานสำรวจน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อใต้ทะเลนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน

           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 ม.ค.65 พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) มีน้ำมันดิบรั่วไหล จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล บริเวณละติจูด 12 องศา 29.3 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 101 องศา 11.76 ลิปดาตะวันออก ในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งทางบริษัทแจ้งว่าสามารถควบคุมและหยุดการรั่วไหลได้แล้วเมื่อเวลา 00.18 น. ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมควบคุมมลพิษ รวมถึง กองทัพเรือ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
         โดยในขณะนี้ กองทัพเรือได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งเครื่องบินลาดตระเวน ขึ้นบินสำรวจคราบน้ำมันทางอากาศ และจัดเรือ ล. กับเรือ ต.228 ออกตรวจสอบ คราบน้ำมันบนผิวน้ำ นอกจากนั้นได้จัด เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำขึ้นบินตรวจสอบทิศทางการรั่วไหลของคราบน้ำมัน รวมถึงนำสารเคมี DASIC international SLICKGONE ขึ้นไปโปรยบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ หน้าท่าเรือมาบตาพุด

           นอกจากนี้แล้ว ยังได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมในการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในการขจัดคราบน้ำมัน รวมถึงในขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 1 แล้ว (ศคปน.ทรภ.1) สำหรับในส่วนของการประเมินสถานการณ์นั้น ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมมลพิษต่อไป
           โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยืนยันว่า กองทัพเรือมีความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์และกำลังพลในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกการขจัดคราบน้ำมันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ และในส่วนของยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่กองทัพเรือจัดเตรียม ก็สามารถนำมาปรับใช้กับภารกิจในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

Advertisement