จะเลือกผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียต้องรู้ น้ำส่วนไหนควรวิเคราะห์

จะเลือกผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียต้องรู้ น้ำส่วนไหนควรวิเคราะห์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากคุณต้องการที่จะสร้างโรงาน มีการผลิต เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม หรือเป็นพื้นที่สำหรับทำโรงงาน โรงแรม หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำหรือมีการปล่อยน้ำนั้น การมองหาผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเสีย หรือใช้ในการพิจารณาและป้องกันไม่ให้ปล่อยน้ำเสียออกจากระบบน้ำภายในพื้นที่อีกด้วย วันนี้เราก็เลยอยากที่จะพาทุกคนไปดูกันว่า ในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นที่ของเรานั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการตรวจสอบ

แหล่งน้ำผิวดิน

สำหรับน้ำผิวดินเป็นน้ำที่สามารถพบเห็นได้ตามผิวดินต่างๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบด้วยกัน นั่นก็คือ

  • แหล่งน้ำไหล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่านได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งแม่น้ำ ลำธาร ห้วย คลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย จะเข้ามาทำการตรวจสอบทั้งความลึกของแหล่งน้ำ อัตราการไหลของแหล่งน้ำ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์นั้นจำเป็นที่จะต้องเก้บจากจุดกึ่งกลางความกว้างของแหล่งน้ำและระดับกึ่งกลางความลึก
  • แหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนอง บึง อ่างน้ำ ทะเลสาบ เป็นต้น ในส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องเก้บในระดับความลึก 1 เมตร (กรณีที่ลึกกว่า 2 เมตร) หรือจุดกึ่งกลางความลึก (กรณีที่ลึกไม่เกิน 2 เมตร)

แหล่งน้ำใต้ดิน

สำหรับแหล่งน้ำใต้ดิน ถือเป็นแหล่งน้ำที่ผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียจำเป็นจะต้องสูบน้ำขึ้นมาจนกว่าระดับการปั๊มคงที่ เพื่อตรวจวิเคราะห์ว่า แหล่งน้ำนั้นมีความสกปรก มีสารพิษเจือปน หรือจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบหรือไม่

น้ำประปา

สำหรับน้ำประปาภายในพื้นที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการตรวจสอบว่า แหล่งน้ำประปามีค่าสารพิษหรือไม่ มีความสะอาดมากน้อยเพียงใด มีแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรกหรือไม่ หรือมีคลอรีนเจอปนอยู่ในน้ำประปาเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจน

น้ำเสียภายในชุมชน

ในส่วนของน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาภายในชุมชนหรือบ่อตรวจการระบาย หรือบ่อสูบต่างๆ นั้น ผู้ให้บริการก็จะทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากปลายท่อหรือจากบ่อโดยตรง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของแหล่งน้ำนั่นเอง ว่าควรที่จะต้องทำการบำบัดมากน้อยแค่ไหน และสามารถวางแผนเพื่อทำการจัดการอย่างไรได้บ้าง

น้ำเสียจากโรงงาน

ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากโรงงานหรือโรงบำบัดน้ำเสีย การเก็บตัวอย่างของผู้ให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียก็จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวอย่างจากจุดที่น้ำเข้าระบบบำบัด จุดน้ำออกจากระบบบำบัด ไปจนถึงการเก็บแบบผสมรวม เพื่อให้การเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการเก็บตัวอย่างน้ำนั้นจำเป็นที่จะต้องเก็บอย่างต่อเนื่องเป็นรายกะการทำงาน หรือเก็บให้ครบ 24 ชั่วโมง เนื่องจากคุณภาพของน้ำเสียล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

 

Advertisement