ภาคเอกชนพัทยา เร่งทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวด้วยการจัดทำระบบป้องกันการติดเชื้อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ชัดเจน สร้างความเชื้อมั่นดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่

          นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยหลังเข้าหารือกับนายกเมืองพัทยาเกี่ยวกับแนวทางการเดินหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการป้องกันการลดและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่เมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง ว่าที่ผ่านมาภาคเอกชนได้มีการเข้าหารือกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ถึงแนวทางการจัดทำ Hotel Isolation รวมไปถึงการผลักดันให้เมืองพัทยาเปิดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Sandbox เหมือนจังหวัดภูเก็ต โดยมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยหลังจากตรวจ ATK และรอฟังผลการตรวจแบบ RT-PCR โดยขอให้เมืองพัทยาเป็น Command Center ในการติดตามตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการจัดระเบียบสถานประกอบการร้านอาหารกึ่งผับ ซึ่งการผลักดันการรับนักท่องเที่ยวด้วยระบบ Sandbox นั้น เนื่องจากระบบ Test&Go นั้น เมื่อนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่พอมีผลตรวจเป็นลบก็สามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้ทันทีทำให้ไม่สามารถติดตามนักท่องเที่ยวรายนั้นได้หากเกิดปัญหา เรื่องนี้ภาคเอกชนจึงมองว่าควรเสนอให้เมืองพัทยาจัดทำระบบการท่องเที่ยวแบบ Sandbox แทนซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มากกว่าระบบ Test&Go เพราะต้องพำนักอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งจะพอดีกับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในรอบที่ 2 และยังมีระบบการติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่ชัดเจนจาก Sha Manager อีกด้วย
         ทั้งนี้สำหรับมาตรการในการดำเนินการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยระบบ Sandbox นั้น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็จะต้องเข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่นหมอชนะ พร้อมได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งหากผลเป็นลบ ก็ให้เดินทางท่องเที่ยวได้ในพื้นที่ Sandbox ที่กำหนดไว้ในจังหวัดชลบุรี โดยไม่สามารถออกนอกพื้นที่ Sandbox ได้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามระบบแอพพลิเคชั่นหมอชนะก็จะแจ้งเตือนไปที่ศูนย์บัญชาการ จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และฝ่ายปกครอง จะติดตามนำตัวนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาสู่ระบบทันที ดังนั้นสิ่งสำคัญหากได้รับความเห็นชอบในการทำรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Sandbox ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ Command Center ควบคู่ไปด้วย โดยเสนอขอให้เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อติดตามตัวนักท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมภาคเอกชนจึงมีการเรียกร้องให้มีการจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นแบบ Sandbox ในช่วงที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในขณะนี้ เพราะการดำเนินการทุกอย่างต้องมีการหารือ เตรียมความพร้อม วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจกับการแพร่ระบาดของโรคสามารถเดินไปด้วยกันได้ภายใต้มาตรการป้องกันและรูปแบบในการรองรับที่ชัดเจน ซึ่งหลังจากนายกเมืองพัทยานำแผนการรองรับนักท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนเสนอเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และได้รับความเห็นชอบก็จะสามารถดำเนินการไปได้ทันที ซึ่งก็สอดคล้องกับช่วงเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ
          นายบุญอนันต์เปิดเผยต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ภาคเอกชนยังได้เสนอในการจัดทำ Hotel Isolation ในการดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากการกักตัวในรูปแบบ Home Isolation นั้นไม่มีความเคร่งครัดมากนัก และผู้กักตัวอาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดและอาจออกมาสู่สังคมภายนอกจนเกิดการระบาดได้ ขณะที่การจัดทำการกักตัวแบบ Hotel Isolation นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้การรักษาและกักตัวครบตามกำหนดและเกิดความปลอดภัยมากกว่า ที่สำคัญผู้ประกอบการโรงแรมยังได้รับประโยชน์จากการเปิดห้องพักเพื่อรองรับผู้กักตัวในช่วงภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ด้วย
            ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแบบ Test&Go ในห้วง 3 เดือนนั้น พบว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพียง 30,000 คน ขณะที่ตัวเลขของวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพียง 328 คน ทำให้ภาคเอกชนมองว่าไม่ว่าจะเป็นระบบการท่องเที่ยวรูปแบบใดก็ตาม ขอให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาประกอบธุรกิจได้และเศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ดังนั้นหากไม่มีแผนการรองรับด้านความปลอดภัยของโรคที่ชัดเจน การท่องเที่ยวก็คงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยนักท่องเที่ยวยังคงมีความหวาดกลัวการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเกิดการชะลอตัวการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขณะที่การควบคุมร้านอาหารกึ่งผับที่มักไม่ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐกำหนดนั้น หลังจากนี้ควรจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม
ต่อไป
Advertisement