15 ม.ค.นี้ Deadline สถานประกอบการไม่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ลักลอบประกอบกิจการ ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มดำเนินตามกฎหมายเด็ดขาด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

          นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยเกี่ยวกับการเข้มงวดผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว ทั้งมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ว่า หลังจากนี้ทางภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้มขวดกับการดำเนินการกับผู้ประกอบการ ในการจัดทำมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เพื่อประกอบกิจการตามมาตรการของ ศบค. ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่จะได้รับการผ่อนปรนในการประกอบกิจการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เท่านั้น
          ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่มีการตรวจสอบการประกอบกิจการอย่างจริงจัง ทำให้สถานประกอบการบ้างประเภทมีการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้มีการจัดทำมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ซึ่งการปฏิบัติตามมาตฐาน SHA และ SHA Plus เพื่อให้การประกอบธุรกิจยังคงสามารถดำเนินการได้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19

            ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายมีการดำเนินการออกใบ SHA และ SHA Plus และนำมาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอง โดยไม่ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากนี้หากมีการตรวจพบว่าสถานประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ก็จะมีการเพิกถอนการประกอบกิจการทันที
        นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า โดยในวันที่ 15 มกราคม 2565 ทางปกครอง อำเภอบางละมุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการของสถานประกอบการต่าง ๆ ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของ SHA และ SHA Plus หรือไม่ หากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามมาก็จะดำเนินการสั่งปิดสถานประกอบการนั้น ทันที ส่วนสถานประกอบการที่มีการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารกึ่งผับ จะต้องเป็นร้านอาหารจริง ๆ ในการจำหน่ายอาหารจริง ๆ แต่หากเป็นร้านที่มีการแสดงดนตรีสด มีการร้องเล่นเต้นในร้านนั้นไม่ใช่ลักษณะของร้านอหารแต่อย่างใด หากตรวจพบเป็นร้านในลักษณะดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายอย่างแน่นอน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอบางละมุง และจังหวัดชลบุรีสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

         หากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ ภาครัฐมีการประกาศปิดการประกอบธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ผู้ประกอบการก็จะมีการออกมาเรียกร้องของความเห็นใจอีก แต่หากวันนี้รัฐมีการผ่อนปรนให้สถานประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้ ภายใต้มาตรการที่กำหนดผู้ประกอบการก็ควรจะให้ความร่วมมือ เพื่อผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดไม่ได้กับผลกระทบตามไปด้วย การประกอบธุรกิจควรคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เพื่อให้ธุรกิจในภาคส่วนเดินหน้าต่อไปได้ นักท่องเที่ยวดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย

Advertisement