ชาวพัทยา-นาเกลือ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รก.ปลัดเมืองพัทยา และอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน
          สำหรับพิธีการ รองนายกเมืองพัทยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสันติธาราราม เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งการทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เป็นการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
           ซึ่งบรรยากาศพบว่ามีพี่น้องประชาชนชาวพัทยา-นาเกลือเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีการทางสงฆ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องตลาดลานโพธิ์นาเกลือ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมแจกปฏิทินเมืองพัทยา ปี 2565 ให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยา-นาเกลือ ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ด้วย ถือเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่ง ที่เมืองพัทยาจัดให้พี่น้องชาวเมืองพัทยาเป็นประจำทุกปี

Advertisement