เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 ครบรอบปีที่ 253 กรุงธนบุรี

           (28 ธ.ค.64) ที่ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ และตัวแทนองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี และปีนี้ครบรอบปีที่ 253 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนชาวเมืองพัทยาได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
          โดยภายในพิธีได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยพิธีบวงสรวงของผู้บริหารเมืองพัทยาและข้าราชการเมืองพัทยา
          อนึ่ง พระยาตากในสมัยนั้น ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์วันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 จนได้สมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชกรณียกิจทีสำคัญคือ การกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลแล้วทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี ได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางรัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพากันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ ให้เป็นวันระลึก “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จวบจนปัจจุบัน

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement