ปราสาทสัจธรรมจัดพิธี 5 ศาสนา ทำบุญถวายพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมพัทยา คุณพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ ประธานปราสาทสัจธรรม เป็นประธานจุดธูปจุดเทียนในงานพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 8 โดยมีคุณวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานบริหารปราสาทสัจธรรม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกันนี้มีคณะสงฆ์ คณะผู้นำทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม และประชาชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
           สำหรับการจัดงานประกอบพิธี 5 ศาสนาในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกอบพิธีกรรมของทั้ง 5 ศาสนาจะประกอบไปด้วยศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ซึ่งแต่ละพิธีกรรมจะแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญญ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์ในหลักทศพิธราชธรรม ทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย นำผาสุกมาสู่พสกนิกรและประเทศชาติ พร้อมทั้งทรงดำรงอยู่ในฐานะพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทำให้พสกนิกรทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย แม้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และคติความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินไทยก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมี
           ภายในงานยังได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ตามพระบรราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมวางช่อดอกไม้ ของผู้นำแต่ละศาสนา ศาสนิกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้กับแผ่นดินของชาวสยาม เพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของปวงประชาราษฎร์ และยังได้มีการออกโรงทานของพี่น้องชาวพัทยาถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement