สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เตรียมจัด “โครงการ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-วิกฤตโควิด-19” สานดำริผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

        เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิเมืองพัทยา ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เพื่อหารือ “โครงการ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-วิกฤตโควิด-19” โดยดำริของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

          นายมานะ กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องด้วยเมืองพัทยา เป็นหนึ่งใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ประชาชนจึงได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากภาครัฐโดยตลอด หลายครัวเรือนไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เพียงพอกับรายจ่ายประจำวัน บวกกับภาวะน้ำท่วมเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ถึงแม้จะมีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ และเมืองพัทยาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ขาดรายได้มาอย่างยาวนาน
           เพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ร้อน สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-วิกฤตโควิด-19 โดยมีกำหนดเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยจะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,200 ชุด ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 2,200 ครัวเรือน
           เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนข้าวสารจำนวน 11,000 กิโลกรัม จากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มบริษัท TCC ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,200 ชุด ในการนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาได้ทำการมอบข้าวสาร ซีอิ๊วขาว น้ำตาล และน้ำผลไม้ให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Advertisement