ศรชล.จังหวัดตราด ประสานเรือหลวงตากใบ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 85 คนจากเกาะหมาก หลังเดินทางกลับไม่ได้จากปัญหาคลื่นลมแรง

        เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 ที่บริเวณท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.)
จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ตกค้างจากเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จำนวน 85 คน หลังจากที่เรือหลวตากใบเดินทางมารับนักท่องเที่ยวและชาวเกาะหมาก กลุ่มดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางกลับมายังฝั่งจังหวัดตราดได้ เนื่องจากปัญหาคลื่นลมแรงสูง 2-3 เมตร ทำให้เรือโดยสารไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาได้
          ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด ได้รับการประสานงานจากคุณวรางคนางค์ สุขสถิตย์ ผู้ประกอบการเรือโดยสารเกาะหมาก ว่ามีผู้โดยสารตกค้าง ประมาณ 100 คน ที่ท่าเทียบเรืออ่าวนิด ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.64 เนื่องจากสภาพคลื่นลมแรง เรือไม่สามารถให้บริการได้ จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือในการนำนักท่องเที่ยวดังกล่าวกลับขึ้นสู่ฝั่ง ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) จังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) และหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) ขอรับการสนับสนุนจัด รล.ตากใบ พร้อม จนท.ศรชล./ศคท.จว.ตราด นำเรือหลวงตากใบ ออกไปรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว โดยได้ออกเดินทางจากเกาะหมาก เมื่อเวลา 18.20 น. ถึงฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ประมาณ 22.30 น. พร้อมได้จัดเตรียมรถบัส 2 คัน และรถตู้ ในการอำนวยความสะดวกนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปส่งตามจุดหมายปลายทางอีกด้วย
          อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูที่มักมีปัญหาคลื่นลมแรงทางจังหวัด จึงขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศ หรือเผื่อเวลาในการเดินทางไป – กลับไว้ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มีพร้อมในการดูแล และให้ความช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องเช่นในกรณีนี้

 

 

Advertisement