กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาคันทรง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ

           นายมนตรี ม่วงธรรม หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาคันทรง อำเภอศรีราชา พร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคันทรง ได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของ อบต.เขาคันทรง ให้ได้เข้าถึงการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง กรณีในพื้นที่มีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง ที่ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้ขาดโอกาสในการเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนระดับอำเภอ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทาง อบต.เขาคันทรงจึงได้ร่วมกับ อสม.และ รพสต.เขาคันทรง จัดหน่วยบริการวัคซีนเคลื่อนที่ให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เขาคันทรง ทั้ง 6 หมู่บ้าน

จากการสอบถามผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ต่างมีความพึงพอใจ ที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มใกล้บ้าน ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ทางอำเภอศรีราชา และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดไว้ เนื่องจากไม่มีบุตรหลานพาไป และมีความสบายใจที่ได้ฉีดวัคซีนใกล้บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยดูแลตั้งแต่การตรวจสุขภาพก่อนที่จะฉีดวัคซีน และคอยเฝ้าดูสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีนแล้ว รวมถึงมีรถพยาบาล รพสต.เขาคันทรงมาจอดรอ เผื่อว่าถ้าผู้ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงขึ้นมาจะได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

Advertisement