เมืองพัทยาจัดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ หวังแก้ไขปัญหาจราจรหนาแน่นลดเวลาการเดินทางประชาชนและนักท่องเที่ยว

            ที่ โรงแรม เดอะไซมีส พัทยา เมืองพัทยาได้มีการจัดประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา เพื่อเสนอผลการศึกษาทางด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมี ดร.สมชาย ประยงค์พันธ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยตัวแทนจาก 2 บริษัทที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนเสียกับโครงการ ที่เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
           คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนั้นเมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาการจราจรและขนส่งให้มีความคล่องตัวบนถนนสุขุมวิทบริเวณทางแยกพัทยาใต้และทางแยกเทพประสิทธิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร รองรับการเดินทางในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมืองอย่างยั่งยืน

             นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับระบบขนส่งหลักจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมืองและเขตธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
            โดยเมืองพัทยาได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทคเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท เอสเอ็นทีคอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ ซึ่งเป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากโครงการเก่าในการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ 4 ทางแยกบนถนนสุขุมวิท ที่เคยศึกษาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และได้ทำการออกแบบเบื้องต้นใน 5 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบอุโมงค์ทางลอด ซึ่งจะก่อสร้างเป็นรูปแบบอุโมงค์บนถนนสุขุมวิทยาวเพื่อลอดใต้ผ่าน 2 ทางแยก คือ แยกพัทยาใต้และแยกเทพประสิทธิ์ แบ่งเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวรวมกว่า 2 กม. 2. รูปแบบสะพานยกระดับ ซึ่งก่อสร้างบนถนนสุขุมวิท ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ เพื่อข้ามแยกพัทยาใต้ซึ่งเป็นจุดตัด จากนั้นจึงลดระดับลงมาที่ระดับถนน จนเมื่อถึงทางแยกเทพประสิทธิ์จะก่อสร้างสะพานยกระดับอีก 1 สะพานเพื่อข้ามแยกเทพประสิทธิ์ 3. รูปแบบสะพานยกระดับและอุโมงค์ทางลอด (Over pass & tunel) โดยจะทำการก่อสร้างสะพานยกระดับบนถนนสุขุมวิทเพื่อข้ามจุดตัดทางแยกพัทยาใต้ก่อนจะลดระดับลงมาที่ระดับถนน 4. รูปแบบสะพานยกระดับต่อเนื่อง 2 แยก พัทยาใต้และแยกเทพประสิทธิ์ และ 5. รูปแบบสะพานกลับรถยกระดับ
            ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้วจะมีพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม โดยจะต้องดูจากระบบวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อหาผลสรุปในการจัดทำโครงการก่อนจะเสนอต่อเมืองพัทยาใช้ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 300 วัน
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement