เตรียมดึงน้ำต้นทุนลงอ่างแก้ปัญหาน้ำในเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 คณะกรมชลประทาน นำโดยนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เข้าพบเพื่อทำการพูดคุยและหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้ติดตามสำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าร่วม ในโอกาสที่นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เดินทางมารับตำแหน่ง และกรมชลประทานก็ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาในเรื่องการบริหารจัดการและปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำมาแล้วหลายโครงการ
             นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลด้วยว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรในเมืองท่องเที่ยวนั้นได้มีการเสนอในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ให้พิจารณาแนวทางการนำน้ำที่เกิดจากน้ำท่วมรอการระบาย น้ำที่มาจากธรรมชาติ และน้ำจากระบบบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางการดึงเป็นน้ำดิบหรือน้ำต้นทุนไปยังอ่างเก็บน้ำ โดยผันน้ำจากจุดที่เปิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกจราจรพัทยาใต้ น้ำบริเวณทางคู่ขนานทางรถไฟ ที่ตอนนี้มีการวางท่อไว้แล้ว เป็นท่อดักน้ำฝน เพื่อดึงกลับไปเป็นน้ำดิบที่ส่งไปยังอ่างเก็บน้ำมาบประชัน และอ่างเก็บน้ำชากนอก เพื่อใช้ในระบบอุปโภคและบริโภค การเกษตร และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในเมืองท่องเที่ยว ทำให้ระบบน้ำต้นทุนนำมาบริหารจัดการอย่างประโยชน์สูงสุด
          ด้านนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวว่า สำนักงานชลประทานที่ 9 ดูแลเรื่องทรัพยากรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่ผ่านมาพบว่าเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ จึงต้องมีการทำงานหาแนวทางแก้ไขเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ทางสำนักงานชลประทานที่ 9 จะได้ทำการศึกษาโครงการที่ผ่านมา เพื่อวางแผนให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ สามารถช่วยแก้ปัญหาอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว โดยแผนเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำที่มีการระบายถ่ายน้ำจากอ่างสู่อ่างเพื่อสำรองน้ำดิบให้เกิดความเหมาะสมของความจุอ่าง แก้ไขและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ทั้งเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ซึ่งในอนาคตทางกรมชลฯ ก็จะได้มีแผนร่วมกับเมืองพัทยาต่อไปด้วย
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement