นายกเมืองพัทยาแจงปัญหาสภาเมืองพัทยาอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของมหาดไทย ส่วนกรณี 4 สม.ที่มีกระแสจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ โดยให้เหตุ กม.คสช.ไม่ชัด ต้องรอมหาดไทยตีความ ระบุยังไม่ทราบเรื่อง แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

           จากกรณีภายหลังจากการประชุมสภาเมืองพัทยาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีการยื่นมติถกกันอย่างดุเดือดเรื่องขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันจ้างเหมาทำ CCTV 3 ปี วงเงิน 200 ล้านบาท โดยฝ่ายมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาบางส่วนจี้สัญญาโครงการดังกล่าวที่ดูแล้วจะไม่ครอบคลุม จึงขอให้ฝ่ายบริหารนำไปทบทวนใหม่ จนสุดท้ายหาข้อสรุปไม่ได้ ต้องมีการลงคะแนนโหวตเห็นชอบญัตติในทางลับ โดยผลคะแนนออกมาเท่ากัน 4 ต่อ 4 ก่อนที่ประธานสภาเมืองพัทยาจะใช้อำนาจในการตัดสินใจให้ฝ่ายบริหารนำโครงการไปพิจารณาใหม่อีกรอบก่อนสั่งปิดการประชุมไป
           ซึ่งต่อมาพบว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย ดร.วสันต์ นาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุทำให้มีจำนวนสมาชิกเหลือเพียง 4 คน คือ นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ที่ตามกฎหมายระบุว่าต้องหมดสมาชิกสภาพและภาระในการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ไปทั้งหมดนั้น
           ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ส.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อให้พิจารณา โดยได้มีการส่งเรื่องต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามประกาศคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 1 และ 85 สอดรับกับระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาปี 2542 ที่ระบุว่าเมื่อมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาน้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ทำการจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยประกาศให้มีการยุบสภาเมืองพัทยา พร้อมทำการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทำการสรรหาสมาชิกใหม่จำนวน 12 คน จะมีการดำเนินการภายใน 15 วัน ก่อนจะมีทำการตรวจเอกสารและรายละเอียด จากนั้นก็จะมีการประกาศแต่งตั้งในอีก 3 วัน ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
         ส่วนกรณีที่ว่ามีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ที่ไม่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อนั้น เรื่องนี้ยังไม่ทราบมาก่อน แต่ยืนยันว่าตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเมื่อสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ถือว่าหมดสมาชิกภาพ และทุกอย่างดำเนินไปตามประกาศขอ คสช.ฉบับที่ 85 ซึ่งใช้ในพื้นที่เมืองพัทยา และฉบับที่ 86 ที่ใช้ในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement