เทศบาลตำบลหนองปลาไหลระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนในการดูแลทั้งหมด สร้างความอุ่นใจแก่ผู้ปกครอง

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ นายเกริก ปราบรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุข นำเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด รวมถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ และพ่นยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่สาธารณะ ตามจุดต่างๆทั่วทั้งโรงเรียนหนองเกตุใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ ตามมาตรการของ ศบค.
         นายเกริก ปราบรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการในการลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานศึกษาต่างๆ ในครั้งนี้ ทางเทศบาลได้เร่งระดมกำลังในการร่วมกันทำความสะอาดตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ หลังจากที่พบว่าในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ โรงเรียนทุกแห่งจะทำการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในส่วนของทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตามสถานศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด ทั้งการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสพื้นที่สาธารณะ การล้างพื้นสำหรับทำกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่เตรียมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนที่จะถึงนี้อีกด้วย
          สำหรับมาตรการในการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ทางเทศบาลก็ได้มุ่งมั่นและมุ่งเน้นในการเดินหน้าในการตัดตอนการแพร่ระบาดของเชื้อตามพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามตลาดสดแต่ละแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบก็เดินหน้าทำกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนต่างให้ความร่วมมือในการร่วมกันทำความสะอาดเป็นอย่างดี

Advertisement