รองพัฒนา เผย ลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ คืบแล้วกว่า 60% คาดแล้วเสร็จ ก.ค.นี้

         นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว และมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ ส่งผลทำให้การทำงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
           ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากหลังได้มีการสอบถามพูดคุยในหลายส่วน ที่มองเห็นว่าควรจะมีการนำพื้นที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เกิดความสกปรกรกรุงรัง และกลายเป็นที่ให้คนบางกลุ่มนำมาหาประโยชน์ส่วนตัวในการจัดทำที่จอดรถ หารายได้เข้ากระเป๋าโดยที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับรู้
          สำหรับรูปแบบการก่อสร้างโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย นั้นจะใช้พื้นที่ใต้สะพาน ซึ่งเป็นพื้นที่ช่องว่างระหว่างเสาสะพานช่วงละประมาณ 10 กว่าเมตร กว้าง 8-10 เมตร โดยจะใช้พื้นที่ของแต่ละช่องมาออกแบบเป็นลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์ โดยจะมีการดำเนินการเป็นลานกีฬา อาทิ ลานบาสเก็ตบอล ที่มีผู้เล่น 2-3 คน ลานเอ็กซ์ตรีม ลานฟุตซอล ลานแอโรบิค ตะกร้อ และอีกหลากหลายกีฬา ซึ่งจะมีการดำเนินการทำให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการดำเนินการก่อสร้างลานกีฬานั้นจะเน้นถึงความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้อย่างสูงสุด

        โดยการออกแบบนั้นจะมีการจัดทำตะข่ายกันกระแทก เมื่อประชาชนเล่นกีฬาแล้วไม่ให้อุปกรณ์หรือตัวคนเล่นหลุดออกมายังถนน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดคนกับประชาชนที่มาใช้ลานกีฬาในการออกกำลังกาย พร้อมเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างอีกด้วย โดยใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ในการก่อสร้าง
          รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้หากดำเนินการสร้างลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮายแล้วเสร็จ จะร่วมกับชุมชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ เพื่อให้ลานกีฬามีสภาพที่ไม่เสื่อมโทรม โดยจะมีการกำหนดเปิด-ปิดลานกีฬาดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหากไม่มีคนดูแลก็จะเกิดความเสื่อมโทรม กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น และคนจรจัด ทำให้เรื่องของการบริหารจัดการหลังสร้างเสร็จเป็นสิ่งสำคัญ

Advertisement