สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะล้าน เตรียมนำข้อมูลเข้าประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเดือน เม.ย.นี้

          ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอาวีระ ภัคมาดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
         โดยในที่ประชุม เมืองพัทยาได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาบนเกาะล้าน ว่า ตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ในกรณีพื้นที่เกาะ พื้นที่สูง และพื้นที่หุบเขา ที่ไม่สามารถส่งขยะมูลฝอยมายังศูนย์กำจัดขยะรวมได้ จะต้องดำเนินการเป็นการเฉพาะ ซึ่งเกาะล้านอยู่ในลักษณะเดียวกันกับแผนแม่บทดังกล่าว สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จึงขอรับงบประมาณในการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อหาวิธีกำจัดขยะที่มีความเหมาะสมที่สุด จนได้ผลสรุปคือ การเผาทำลายด้วยระบบแก๊สซิฟิเคชัน ซึ่งจะเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาทำลายที่ดีที่สุดสำหรับเกาะล้าน
        โดยจะเป็นการเผา 2 เตา คือ เตาแรกจะเป็นการเผา เพื่อให้ได้ซินแก๊ส และหลังจากนั้นจะเป็นการเผาทำลายตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจากผลการศึกษาเมืองพัทยาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางตามข้อท้วงติงของคณะอนุกรรมการระดับมหาดไทย ด้วยกัน 3 ข้อ คือ 1. จากระยะเวลาในการลงทุน 30 ปี ลดระยะเวลาให้เหลือเป็นไม่เกิน 25 ปี บวก 5 ปี 2. ในส่วนของ IRR จะปรับลงอยู่ที่ไม่เกิน 10-11% ซึ่งถือเป็นเรทที่กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบในการจัดการขยะโดยการเผาทำลายของสถานที่อื่นๆ ด้วย และ 3. อัตราค่าบริการ 1,900 บาท จากการปรับเพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เป็นปรับเพิ่ม 10% ทุก 5 ปี ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการมหาดไทย คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้สำหรับขยะเกาะล้านที่จัดเก็บได้ในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยว หลังโควิด-19 ระบาดสามารถจัดเก็บขยะได้ 25-30 ตันต่อวัน
         ด้านนายอาวีระ ภัคมาดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กล่าวว่า สำหรับการติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะล้านในครั้งนี้นั้น ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะทั่วประเทศ รวม 14 เกาะ รวมถึงเกาะสีชัง และเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะบนเกาะที่ว่าขยะเกิดที่ไหนให้กำจัดที่นั้น ก่อนนำข้อมูลที่ได้รับเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการขยะมูลฝอยนนเกาะ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement