เมืองพัทยาจัดทีมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หยอดทรายอะเบท ในชุมชนเกาะล้าน ป้องกันเชิงรุกโรคไข้เลือดออก โรคเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีแก่ประชาชน ช่วงเดือน พ.ค.นี้

           (15 ก.พ.64) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเจษฎาพงษ์ ธนสมิทธิเวสน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นำทีมเจ้าหน้าที่เครือข่าย SRRT เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ อสม.ชุมชนบ้านเกาะล้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา-เกาะล้าน กว่า 60 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันหยอดทรายอะเบทป้องกันยุงลายตามบ้านเรือนประชาชน แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวเรื่องโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในแต่ละบ้าน
         นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยาและเกาะล้าน ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ อสม.เกาะล้านและเจ้าหน้าที่เครือข่าย SRRT เมืองพัทยา ร่วมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคเชื้อไวรัสซิกาที่ระบาดในขณะนี้ ซึ่งที่ผ่านมาพบสถิติมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก โดยเชื้อดังกล่าวมียุงลายเป็นตัวพาหะในการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ จึงให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนทำการหยอดทรายอะเบทและทำความเข้าใจกับประชาชนตามบ้านเรือนชุมชนเกาะล้าน
          นอกจากนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่ยังเป็นเชื้อที่มีการระบาดในแต่ละปี ซึ่งมีเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้ป่วยจากไข้หวัดใหญ่ถึง 70,000 คน โดยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ในกรณีที่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มีสุขภาพไม่แข็งแรง การลงพื้นที่ในวันนี้ก็ยังได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนไปลงทะเบียนรับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ไปจึงถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน
          ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 สำหรับผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ประกอบด้วย 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4. ผู้มีโรคเรื้อรัง 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 7. โรคอ้วน นำหนักเกิน 100กิโลกรัม โดยจะจัดให้ 7 กลุ่มเสียงที่เข้าเกณฑ์ฉีดฟรีทุกคน ในล็อตแรก จำนวน 200 โดส และหากมีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเกิน 200 คน ก็สามารถลงทะเบียนไว้ได้ โดยเมืองพัทยาจะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ครบจำนวนตามที่มีการลงทะเบียนไว้

 

Advertisement