กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ สนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อต่างๆ

            (18 กรกฎาคม 2563) ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ส้วมที่ถูกต้องของประชาชน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
            ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งมีประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยและท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นในทุกปี ทำให้ปริมาณการใช้ส้วมสาธารณะเพิ่มมากขึ้น เช่น ในศาสนสถาน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานประกอบการ เป็นต้น ดังนั้นการดูแลและรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ บรรยากาศในโครงการเป็นการสอนน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนวัดสุทธาวาส ในการให้ความรู้ อีกทั้งยังสอนในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกต้องในการป้องกันโรคติดต่อจากการใช้ส้วม และป้องกันการติดต่อจากโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ฝ่ามือถูหลังมือ 3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว 4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว 5. ถูนิ้วหัวแม่โป้ง 6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว และ 7. ถูรอบข้อมือ โดยทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ถือว่าช่วยได้มากเกือบ 100% ในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ หรือโควิด-19
           ทั้งนี้ การจัดโครงการนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้พระ เณร นักเรียน และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ส้วมในศาสนสถาน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานประกอบการสะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ส้วม และเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคนอีกด้วย

Advertisement