บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ GJS ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มอบเงิน 20,000 บาท พร้อมของอุปโภค-บริโภค ให้ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (มีคลิป)

             ที่ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด นางสาวกฤตพร พราหมณ์แก้ว ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยของอุปโภค-บริโภค มูลค่า 30,000 บาท ในโครงการ GJS ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ประจำปี 2563 โดยมีนายพลิศร โนจา (ครูจา) ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด พร้อมด้วยน้องๆ ภายในศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ
           โครงการ GJS ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิฯสามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อไป นอกจากนี้เพื่อให้องค์กร ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้สำหรับบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2. เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน และ 3. เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ำมัน โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ

(ชมคลิป)

Advertisement