เมืองพัทยาเตรียมจัดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบครบวงจร ชุมชนบ้านเกาะล้าน ในวันที่ 13 มี.ค. นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) (มีคลิป)

            (26 ก.พ.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน โดยมีเรือตรี ปราโมท ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
             นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมพื้นที่เกาะล้าน ในวันนี้จึงได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชนชุมชนบ้านเกาะล้าน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)
            โดยภายในงานจะมีกิจกรรมให้บริการครบวงจร จากทุกหน่วยงานของเมืองพัทยาและภาคเอกชน มาร่วมกันออกหน่วยให้บริการฟรี อาทิ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพ บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการ X-ray ปอด บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริการ ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง โดยวิธี Ultra sound การตรวจประเมินสภาวะสมอง นอกจากนี้ยังมีบริการรับเรื่องร้องทุกข์ แจกภาชนะรองรับมูลฝอย และให้ความรู้การคัดแยกขยะอินทรีย์ บริการให้ความรู้ เกี่ยวกับผังเมือง EEC บริการรับเรื่องดูดล้างท่อในซอยและถนนสาธารณะที่อุดตัน เพื่อสะดวกต่อการระบายน้ำ บริการให้คำแนะนำการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ บริการให้คำแนะนำการขอรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด และบริการอื่นๆ อีกมากมาย
            นอกจากนี้จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เกาะล้าน จำนวน 111 ราย และมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกเจลล้างมือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงการป้องกันของเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement