เทคนิคสัตหีบเปิดโครงการอาชีวะอาสาตรวจสอบสภาพรถให้ประชาชนเทศกาลปีใหม่

           (27 ธ.ค.62) นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ผู้แทนนายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมีนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมพร สุ่มมาตย์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.นาจอมเทียน หัวหน้าสำนักงานขนส่งอำเภอบางละมุง กำนันตำบลนาจอมเทียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-9 ตำบลนาจอมเทียน ผู้จัดการบริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการดำเนินงาน ครู และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
             ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ ในด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ให้ได้ปฏิบัติงานจริงตามวิชาชีพที่ได้ศึกษามา และมีจิตอาสาให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงประชาชนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 นี้ โดยการดำเนินงานในโครงการนี้ ได้จัดให้มีบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในเขตอำเภอสัตหีบ และพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-24.00 น. (จนถึงเที่ยงคืน) ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรี
           ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุ อีกทั้งแนะนำเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียงให้กับประชาชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอสัตหีบ รวมถึงในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลบางเสร่ และเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาจะได้เป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสา และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแรงงาน เพราะนอกจากจะได้บุคลากรที่มีทักษะดีแล้ว ยังมีจิตอาสาบริการสังคมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement