ผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวเดอะพัทยานิวส์ พร้อมทีมงาน ร่วมอวยพรปีใหม่ต่อคณะรองนายกเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

             เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวในเครือเดอะพัทยานิวส์ นำโดย Mr.Bryan Flowers (ใส่แว่นตา) Mr.Adam Judd และคุณพรรณิภา ฟลาวเวอร์ส (คนมอบกระเช้า) พร้อมทีมงานเดอะพัทยานิวส์ ได้นำกระเช้าของขวัญเข้ามอบสวัสดีปีใหม่กับรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กลุละวณิชย์ และนายมาโนช หนองใหญ่ เพื่อร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ และแนะนำตัวเว็บไซต์ข่าวเดอะพัทยานิวส์อย่างเป็นทางการในโอกาสนี้อีกด้วย
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ต่อนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา
            โดยรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ได้กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวเดอะพัทยานิวส์ พร้อมทีมงาน ให้ทีมงานเว็บไซต์ข่าวเดอะพัทยานิวส์มีความสุขในเทศกาลปีใหม่ และขอให้กิจการเว็บไซต์ข่าวเดอะพัทยานิวส์เจริญรุ่งเรือง และยินดีให้ความร่วมมือด้านข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเมืองพัทยา เพื่อให้เดอะพัทยานิวส์ผลิตข่าวสารในพื้นที่เมืองพัทยาให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา

Advertisement