มูลนิธิเด็ก เดสติเนชั่น ร่วมกับ บริษัท เดสติเนชั่น อีทส์ จำกัด จัดเลี้ยงงานฉลองคริสต์เทศกาลคริสต์มาสและร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กจริงใจ พัทยา จำนวน 250,000 บาท (มีคลิป)

            (24 ธ.ค.62) ที่ ร้านฮูตเตอร์ พัทยา มูลนิธิเด็ก เดสติเนชั่น (Destination Kids Foundation) บริษัท เดสติเนชั่น อีทส์ จำกัด พร้อมด้วยโรงแรมในเครือ บริษัท เดสติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด และบริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด โดย Mr.Gary Richard Murray ประธานกรรมการบริษัทในเครือ เดสติเนชั่น จัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาสและร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กจริงใจ จำนวน 250,000 บาท โดยมี Mr.Marko Rasanen ผู้จัดการร้านอาหารฮูตเตอร์พัทยาพร้อมด้วย พนักงานในเครือ ร่วมให้การต้อนรับน้องๆ จากมูลนิธิต่างๆ รวม 85 คน ด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่น
               สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นั้นดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ในการพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ เด็กกำพร้า ถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง รวมถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการใช้แรงงาน เด็กที่ผิดกฎหมาย เด็กที่ได้รับเชื้อ เอชไอวี (HIV) และเด็กที่พ่อแม่ถูกคุมขัง รวมถึงเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนด้านอื่นๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

Advertisement