ตั้งขบวนแล้ว..จากทะเลสู่ดอย ทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบปลากะตักแห้งกว่า 2,000 กก.จากสมาคมประมงบางสะพาน เตรียมขึ้นดอยสู่เด็กตามโครงการพระราชดำริฯ

             (23 ธ.ค.62) กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ พลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 1 ประกอบด้วย นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการกองเรือปฎิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 นาวาเอก ธัญญนิธิ แก้วเวียงเดชณรัฐ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 นาวาเอกไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หัวหน้าศูนย์ความมั่นคงท่าเรือ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทน กองทัพเรือ/ทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบปลากะตักแห้ง จำนวน 2,000 กิโลกรัม จากนายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมประมงบางสะพาน และพี่น้องชาวประมงบางสะพาน

เพื่อเข้าร่วม “โครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอ ดีน” โดยมีนายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

Advertisement