โรงพยาบาลเมืองพัทยา จัดซ้อมแผนสถานการณ์เพลิงไหม้ และซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 (มีคลิป)

                (20 ธ.ค.62) ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา และภาคีเครือข่าย ร่วมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันระงับอัคคีภัย และเตรียมความพร้อมในการป้องกันอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุสถานการณ์จริง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่
           ทั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในแผนกจ่ายกลาง อาคารสนับสนุนชั้น 2 เจ้าพนักงานโรงพยาบาลได้ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับเพลิง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังหน่วยดับเพลิงเพื่อเข้าระงับเหตุ พร้อมทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยไปยังจุดที่ปลอดภัย ในระหว่างการซ้อมจะมีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ควัน ไฟเทียม เสียงไซเรน และรถดับเพลิงจากสำนักป้องกัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่บนตึกลงมาได้อย่างปลอดภัย สุดท้ายเป็นการรายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเสร็จสิ้นการซ้อมในครั้งนี้

(ชมคลิป)

Advertisement