คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ทุ่มงบ 3,884,956 บาท เปิดใช้เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กอย่างเป็นทางการ (มีคลิป)

            (20 ธันวาคม 2562) ที่สวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กอย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร รวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
               ตามที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ โดยภายในบริเวณของสวนสาธารณะ ประกอบไปด้วย ทางเดิน ลู่วิ่ง สนามเด็กเล่น สนามฟุตซอล เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ
             และเดิมได้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็ก ที่พบว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กๆ ได้ ดังนั้นทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดตั้งแผนและตั้งงบประมาณเพื่อทำการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งขึ้น จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมืองหนองปรือ งบประมาณทั้งสิ้น 3,884,956 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กรูปแบบรถไฟพาเพลิน, กระดานลื่น, ผนังปีนป่าย, ชุดม้ากระดก, ชุดชิงช้า และชุดโยกสปริงเดี่ยว พร้อมปูพื้นด้วยแผ่นยางสังเคราะห์ เพื่อเสริมความปลอดภัยแกเด็กที่มาเล่น ซึ่งบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีเด็กๆ มาร่วมทดลองเล่นเครื่องเล่นใหม่กันอย่างสนุกสนาน

(ชมคลิป)

Advertisement