สสปน. ดูงานสวนลอยฟ้าหอประชุมสวนนงนุชพัทยา ขับเคลื่อนธุรกิจ

          (19 ธ.ค.62) นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมช์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ รุ่น 1และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จำนวน 40 คน เยี่ยมชมสวนลอยฟ้า และ หอประชุม NiCE ณ.สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
             ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เปิด “หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมช์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ รุ่น 1” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติและความสำคัญของการดึงงานใหญ่ (Mega Event) มาจัดในประเทศไทย และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไมซ์ อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ เข้าอบรมจำนวน 40 คน
              นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า หอประชุม NICE ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมทางด้าน MICE Meeting Incentive Convention Exhibition หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ สำหรับ ไมซ์ (MICE ) เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการของ ECC ที่กำลังเกิดขึ้นของรัฐบาล ศูนย์ประชุมเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ โดยสวนนงนุชสามารถจะรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการประชุมสัมมนา ถือได้ว่าเรามีการบริการที่ครบวงจรของการท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบคือตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวทั่วไป
               สำหรับปีนี้ สวนนงนุชได้จัดทำสวนแห่งใหม่ในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งเรียกว่า “สวนลอยฟ้า” ขึ้นมานั้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่ปรารถนาที่จะชมสวนรูปแบบใหม่ ก็คือการชมสวนแบบท้อปวิว ซึ่งภายในสวนนี้ได้นำไม้ดอก ไม้ประดับหายาก ที่อนุรักษ์ภายในสวนพฤกษศาสตร์ นานกว่า 30 ปี มาบูรณาการตกแต่งร่วมกับไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปีสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับการท่องเที่ยวสำหรับประชาชน เยาวชนรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืช สัตว์ ควบคู่ไปกับความสวยงาม แปลกใหม่ ที่หาชมได้ยาก

             นอกจากนี้ภายในสวนลอยฟ้ายังมีการประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมือง จำนวน 9 องค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ตลอดจนได้ทำสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับมนุษย์วีลแชร์ หรือผู้พิการทางร่างกาย ได้มีโอกาสเหมือนคนธรรมดา ก็คือ ได้ทำลิฟฟ์ไว้บริการพารถวีลแชร์ขึ้นไปสู่ชั้นบนได้ 3 ระดับ ที่มีความสูงเพียง 6 เมตร เท่านั้นเพื่อชมสวนแบบท้อปวิว ได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไป อีกทั้งในบริเวณสวนนี้ได้สร้างห้องอาหารติดแอร์ไว้รองรับผู้มาใช้บริการได้มากถึง 2,000 คนอีกด้วย

Advertisement