โรงเรียนบางละมุงจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เฟื่องฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 71

          (13 ธ.ค.62) ที่โรงเรียนบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบางละมุง “เฟื่องฟ้าเกมส์” ครั้งที่ โดยมีนายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง คณะอาจารย์ และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางแแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
            นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในฯ ของโรงเรียนว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเป็นกิจนิสัย และรู้จักเคารพกฎ กติกา มารยาทในการแข่งขัน โดยเริ่มทำการแข่งขันระหว่าง วันที่ 12 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2562
             สำหรับการแข่งขันกีฬาที่นำมาใช้ในการแข่งขัน ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และฟุตซอล และในประเภทกรีฑา ซึ่งแข่งขันจบสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งการแข่งขันในวันที่ 13 ธันวาคม แบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีแดง สีม่วง สีเหลือง และสีฟ้า ทั้งนี้ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันมีการเดินขบวนตั้งแต่บริเวณวัดสว่างฟ้าพฤฒารามมุ่งหน้าเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียน เพื่อเข้าสู่พิธีเปิดจากนายอำเภอบางละมุง หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การแข่งขันกรีฑา เพื่อชิงชัยการเป็นเจ้าสนามแห่งกรีฑา

Advertisement