นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยรองนายกเมืองพัทยาลงตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมเตือนห้ามนำกระเช้าที่มีแอลกอฮอล์มาวางจำหน่าย (มีคลิป)

           เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพท์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ้กซีเอ็กซ์ตร้า พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
             โดยการสุ่มตรวจในครั้งนี้ก็เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ได้คุณภาพ รวมถึงเป็นการคุ้มครองประชาชนที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ได้รับกระเช้าของขวัญที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา พร้อมตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าให้มีมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
           ด้านนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพท์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวว่าหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญว่า มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. การวางจำหน่ายกระเช้าแต่ละประเภทต้องแสดงตราสัญลักษณ์ของห้าง /สถานประกอบการบนกระเช้าทุกประเภท และในการแสดงฉลากกระเช้าต้องเป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้า หากฝ่าผืนต้องระว่างโทษปรับไม่เกิน30,000บาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 2. อาหารบรรจุภัณฑ์ต้องมีฉลากอาหารที่ถูกต้อง มี อย.รับรอง มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ.ค.63) เพื่อให้ผู้บริโภคมีระยะเวลาในการบริโภคสินค้าในกระเช้า และแสดงวันเดือนปีที่ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยน หรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในสินค้าบนฉลากก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า 3. กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าฯ มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30(5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 11,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
           ส่วนในการสุ่มตรวจครั้งนี้พบว่าทางห้างสรรพสินค้าการค้าทำถูกต้องทุกอย่าง และยังมีการแกะสินค้าดูภายในกระเช้าว่ามีป้ายและวันหมดอายุตรงตามกฏบังคับที่ตั้งไว้ด้วย นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนที่เลือกซื้อกระเช้าก็ตรวจสอบวันเดือนปีการผลิตทุกครั้งด้วย ซึ่งกระเช้าผลไม้ควรเลือกซื้อเองจะดีกว่าเพราะว่าผลไม้จะสดและดีกว่ากระเช้าทั่วไปด้วย และฝากผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค หากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฏมายอย่างแน่นอน และจะมึการสุ่มลงตรวจตลอดทั้งเดือนนี้อีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement