ปราสาทสัจธรรม พัทยา ร่วมกับผู้นำศาสนาทุกศาสนา พร้อมใจประกอบพิธี 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

           (9 ธ.ค.62) ปราสาทสัจธรรม ร่วมกับ ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์และซิกข์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันประกอบพิธี 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562

              โดยในเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายพิจารณ์ และนางวรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม ในฐานะประธานการจัดงานฯ และครอบครัว นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป และสามเณรที่บรรพชาเป็นพระราชกุศล จำนวน 400 รูป จากนั้นในเวลา 09.20 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 5 ศาสนา โดยมีผู้นำจากศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ และซิกข์ เข้าร่วมพิธี ร่วมด้วย พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
               นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการต่าง ๆ, การแสดงในส่วนเวทีกลางของ 5 ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นละครพระมหาชนก, การแสดงละครใบ้ และการแสดงดิเกร์ฮูลู เป็นต้น
            ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ.2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แม้องค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่างที่คอยนำทางในการดำเนินชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยเสมอมา
Advertisement