สภาเมืองพัทยาห่วงใยใส่ใจประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบระบายน้ำรอบเมืองพัทยา หลังชาวบ้านร้องได้รับความเดือดร้อนหนัก สานผู้รับเหมาฯ เตรียมคืนพื้นผิวจราจร คืนความสุขให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (มีคลิป)

           (6 ธ.ค.62) สมาชิกสภาเมืองพัทยา นำโดยนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบระบายน้ำรอบเมืองพัทยา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนชาวเมืองพัทยาว่า ปัจจุบันเมืองพัทยามีการขุดเจาะถนนทุกพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านการจราจร เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคของผู้รับเหมาก่อสร้างว่าติดขัดด้วยประการใด เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เตรียมพร้อมรองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เมืองพัทยา
             โดยในจุดแรกลงพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จากบริเวณลานโพธิ์นาเกลือถึงแยกร้านนำชัย รวมระยะทาง 200 เมตร ซึ่งนายประมวล ทองใบ ผู้บริหาร หจก.บุญกิจธนา ชี้แจงว่า บริเวณดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบดอัดเทคอนกรีตเพื่อให้ทันเปิดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ 14 ธันวาคม ศกนี้ แต่ที่ผ่านมายังติดขัดด้วยปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และการจราจร ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ได้รับปากว่าจะพยายามคืนพื้นผิวถนนด้วยคอนกรีตเสริมใยเหล็ก ทั้งนี้ต้องรอให้คอนกรีตมีการเซ็ทตัวโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน ถึงแม้พื้นผิวจราจรจะใช้งานได้ไม่ทันท่วงที แต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินสัญจร และจอดรถได้สะดวกขึ้น ทันงานประจำปีของท้องถิ่นแน่นอน
          จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล บ่อรับน้ำ (SUMP) 4/2 ซึ่งเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณจำนวน 91.8 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บ่อหน่วงน้ำ และท่อส่งน้ำ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการขุดเจาะและวางท่อระบายไปแล้วเสร็จเป็นเวลาหลายเดือน แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันมีเพียงการกลบหน้าดินพื้นที่ขุดเจาะบริเวณ 1 ช่องจราจร แต่กลับไม่มีการคืนผิวถนนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรตามปกติ ในเรื่องดังกล่าวนายช่างผู้รับผิดชอบการก่อสร้างรับปากว่าในส่วนของบ่อหน่วงน้ำจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนจุดอื่นๆ คงต้องดำเนินการตามแบบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้นัดหมายจะมาตรวจงานทั้งระบบอีกครั้งในวันที่ 6 มกราคม 2563
               ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสายชายหาดพัทยานั้น วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงว่าจะหยุดการก่อสร้างระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 พร้อมจะทำการคืนพื้นผิวจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เมืองพัทยา
             ด้านนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการทำงานของโครงการต่างๆ ที่เหมือนๆ กัน ทั้งปัญหาระบบสาธารณูปโภค สายไฟฟ้า การจราจร การขึ้นลงของน้ำทะเล รวมไปถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ควบคุมแต่ละโครงการว่าจุดใดที่จะประสานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเหมาฯ ก็จะดำเนินการให้ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความราบรื่น และเพื่อคืนพื้นที่คืนความความสุขแก่ประชาชนให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่

(ชมคลิป)

Advertisement