คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมเตรียมเฟ้นหาสตรีดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนอำเภอบางละมุงในสาขาพัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคม เพื่อรับมอบประกาศนียบัตรสตรีดีเด่นในวันสตรีสากลปี 63

              ที่ร้านอาหารเรือนไทย นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอีก 8 ตำบล ประชุมหาหรือเรื่องการเตรียมเฟ้นหาสตรีดีเด่นเพื่อรับมอบประกาศนียบัตรในวันสตรีสากลปี 63 พร้อมรณรงค์หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563
               ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การประชุม ที่ประชุมได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขนาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน จากนั้นในที่ประชุมได้หารือในการส่งรายชื่อสตรีเพื่อเป็นตัวแทนอำเภอบางละมุง ตำแหน่งสาขาพัฒนาชุมชน และสาขาพัฒนาสังคม โดยที่ประชุมได้มีมติให้ประธานอำเภอบางละมุง ทำการคัดเลือกตัวแทนของอำเภอบางละมุงที่เหมาะสม

             พร้อมกันนี้ได้มีการหารือเรื่องของการรณรงค์หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการช่วงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ต้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยจังหวัดชลบุรีได้จัดส่งเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนส่วนกลางและกองทุนจังหวัด และนำเงินดังกล่าวมอบคืนเป็นทุนอุปการะเด็กยากจน ด้อยโอกาส อายุ 0-6 ปี ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง จึงได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ดำเนินการประชุมสัญจร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทอดผ้าป่า ปี 2563 จึงขอความร่วมมือสตรีทุกตำบลได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตเมตตา ต้องการทำบุญกับเด็กยากจน ด้อยโอกาส เป็นการรวมเงิน รวมน้ำใจ สู่เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส และให้ทุกตำบลแต่งต้นผ้าป่าเพื่อนำมาทอดในวันประชุมครั้งต่อไป

Advertisement