สระแก้ว-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป

สระแก้ว-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป

เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (5 ธ.ค. 62) ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณ
ณสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร
ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ชาวสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร
แห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและ
เป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนในพื้นท่
จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดี
ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่อง พระองค์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อคนไทยมา
ตลอด อีกทั้งเป็นการนันย้ำให้คนไทยทุกคนได้รู้รัก
สามัคคีและมุ่งมั่นทำความดี พร้อมน้อมนำแนวทาง
ตามพระราชดำริต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป


ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าว จ.สระแก้ว

Advertisement