รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชน ร่วมทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวามหาราช

            (5 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเหล่าบรรดาจิตอาสา กว่า 100 คน ใส่เสื้อเหลือง ร่วมเก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวามหาราช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

             โดยกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นหาด กับการนำเหล่าบรรดาจิตอาสาทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองพัทยา ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนจำนวนมาก หากชายหาดสะอาดปราศจากขยะ ก็จะทำให้เกิดความสวยงามมากขึ้น ดังนั้นในวันนี้ทางจิตอาสาพร้อมด้วยชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดจอมเทียนขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเสริมสร้างความสามัคคี ที่สำคัญเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามอีกด้วย โดยในวันนี้ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เก็บขยะ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้นำถั่วต้มมาแจกแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
Advertisement