เมืองพัทยา ร่วมกับ ททท.และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เตรียมจัดโครงการ “ลดโลกเลอะxรักษ์ปันสุข” หวังลดขยะพลาสติกและหมุนเวียนนำมาใช้ซ้ำ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นประติมากรรมเต่ามะเฟือง

             (3 ธ.ค.62) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ ”ลดโลกเลอะxรักษ์ปันสุข” พร้อมด้วย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายไพรัช สุขงาม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเสรี จำปาเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน พร้อมมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายไปดำเนินการ ทั้งนี้สำหรับการจัดโครงการ “ลดโลกเลอะxรักษ์ปันสุข” เป็นความร่วมมือระหว่าง เมืองพัทยา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของประติมากรรมที่จะเปลี่ยนขยะให้กลายเป็น Landmark ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการสื่อแนวคิด ลด โลก เลอะ ให้กว้างขว้างในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะมีการนำประติมากรรมรูป “เต่ามะเฟืองแม่ลูก” ขนาด 8×8 เมตร มาจัดแสดงไว้ ณ บริเวณโค้งดงตาล ริมชายหาดจอมเทียนพัทยา ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน
Advertisement