“ดีป้า” จับมือหอการค้าจังหวัดชลบุรีและพันธมิตร บุกตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา จัดแคมเปญ “ซื้อง่าย ขายคล่อง ด้วยดิจิทัล” ชู QR Payment กระตุ้นประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล (มีคลิป)

            (3 ธ.ค.62) ที่ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา นายฉัตร คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ซื้อง่าย ขายคล่อง ด้วยดิจิทัล” พร้อมด้วยนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ นางสาวสุวิมล ตวงวุฒิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม นายธีรพงษ์ ภาคภพ รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ฝ่ายนวัตกรรมและดิจิทัล และนางสาวธิชาธร ศรีเมืองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา เข้าร่วมเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
              นายฉัตร คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “ซื้อง่าย ขายคล่อง ด้วยดิจิทัล” ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับหอการค้าจังหวัดชลบุรี ธนาคารไทยพาณิชย์ และตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการในตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการร้านค้า หาบแร่ แผงลอย ในตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา โดยการร่วมส่งเสริมการใช้ระบบ QR Payment ซึ่งคาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการขยายช่องทางการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่าน QR Code พร้อมตั้งเป้าหมายว่าการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัลในครั้งนี้จะกระตุ้นให้ยอดขายในพื้นที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25%
             โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอในหัวข้อ “การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล” กิจกรรม Digital Showcase นำเสนอสินค้าและบริการจากบรรดาผู้ประกอบการ โดยหอการค้าจังหวัดชลบุรี, เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจกับ Digital Payment โดยธนาคารไทยพาณิชย์ กิจกรรมให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาธุรกิจและจับคู่ธุรกิจ Business Consulting & Business Matching ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถขอรับการสนับสนุนตามโครงการ depa mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ทันทีภายในงาน

(ชมคลิป)

Advertisement