อำเภอบางละมุงจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเชิญชวนพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุงทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (มีคลิป)

             (3 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อมอบนโยบายให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศ สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว 1 ผลิตภัณฑ์, ระดับ 4 ดาว 9 ผลิตภัณฑ์, และระดับ 3 ดาว 8 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรต้นแบบอำเภอบางละมุง
           จากนั้นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ของอำเภอบางละมุง ประกอบด้วย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และในเวลา 10.00 น. เป็นกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดสังกะเปียว ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป เป็นพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง
          ทั้งนี้ในเวลา 10.00 น. อำเภอบางละมุงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุงทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน และเวลาดังกล่าว

(ชมคลิป)

Advertisement