ผู้ต้องขังเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบร่วมสอบธรรมสนามหลวงใช้ธรรมมะขัดเกลาจิตใจ

           (29 พ.ย.62) ที่เรือนฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิสาทรสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร พระครูวิธานธรรมมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม พร้อมคณะสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การเปิดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 (สนามสอบที่ 3)โดยมีนาวาตรี สำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการทหาร ตลอดจนทหารกองประจำการ ผู้ต้องขัง นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือแบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมในการสอบธรรมสนามหลวง
           นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด กล่าวว่า ในการสอบ ธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 ของเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นสนามสอบที่ 3 โดยมีผู้ที่สมัครเข้าสอบ แบ่งเป็นสอบนักธรรมตรี ผู้ต้องขัง และทหารกองประจำการ จำนวน 46 นาย นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฯ จำนวน 68 นาย สอบนักธรรมโท 4 นาย นักธรรมเอก จำนวน 2 นาย รวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 120 นาย ซึ่งเน้นให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาวิชาธรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเสริมเพิ่มเติมจากวิชาทั่วไป เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติหลังพ้นโทษออกไป

Advertisement