(สระแก้ว) – รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง” มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติแล้ง 2 อำเภอ จ.สระแก้ว กว่าหมื่นราย

(สระแก้ว) – รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง” มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติแล้ง 2 อำเภอ จ.สระแก้ว กว่าหมื่นราย
สระแก้ว – เกษตรจังหวัดสระแก้ว มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ อ.ตาพระยาและวัฒนานคร กว่า 1 หมื่นราย

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีฝนทิ้งช่วงและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2562 ที่อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว หลังจากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.ตาพระยา และ อ.วัฒนานคร โดยสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้แต่ละพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตร ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทางจังหวัดสระแก้วจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติแล้งดังกล่าว ด้านพืช จากกรมส่งเสริมการเกษตร และได้รับการพิจารณาสนับสนุนได้รับการพิจารณาสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือ 118.89 ล้านบาท พื้นที่การเกษตรเสียหาย 106,799 ไร่ และเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 10,175 ราย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน 116.42 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 5 ตำบล จำนวน 9,713 ราย รวมพื้นที่ข้าวเสียหาย 104,602 ไร่ ส่วนพื้นที่ อ.วัฒนานคร เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 462 ราย พื้นที่นาข้าวการเกษตรเสียหาย 11,897 ไร่ เป็นเงินจำนวน 2.47 ล้านบาท โดยเกษตรกรทั้งหมดได้รับมอบเงินช่วยเหลือชดเชยกรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายและได้รับความเดือดร้อน เฉลี่ยไร่ละ 1,113 บาท

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้ง ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก สำหรับพี่น้องเกษตรกรเพราะการประกอบอาชีพการเกษตรยังต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ จังหวัดสระแก้วยังไม่มีระบบชลประทานที่เพียงพอ จะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ งบประมาณที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการชดเชยความเสียหายเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ขอให้ใช้เงินที่ได้รับให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ในการแก้ไขปัญหาและจะต้องร่วมกันวางแผนอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อจะได้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและฝนจะได้ตกตามฤดูกาลต่อไป.
ภาพข่าว-นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Advertisement