โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ชี้..เตรียมพร้อมยื่นสิทธิเปลี่ยน รพ.ในดวงใจ 16 ธันวาคม ศกนี้ (มีคลิป)

            (27 พ.ย.62) โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง “ประกันสังคมสำหรับสถานประกอบการ ประจำปี 2562” โดยมีนางจันทร สูญทุกข์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยา
              นายแพทย์เลียบเมือง ผุดผ่อง ผู้จัดการโครงการโรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ซึ่งเล็งเห็นการจัดบริการสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ประกันตน เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเมืองพัทยา มีจำนวนสถิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงพยาบาลเมืองพัทยาจึงมีนโยบายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกันตน
           ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการทราบเรื่องสิทธิประกันสังคมมากขึ้นในปี 2563 เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการสามารถมีช่องทางเลือกสิทธิ์สถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และคณะทำงานโรงพยาบาลมีโอกาสตอบข้อซักถามของสถานประกอบการ
             ด้านนางจันทร สูญทุกข์ หัวหน้าสำนักประกันสังคมฯ ชี้แจงว่าสำหรับผู้ประกันตน สามารถยื่นความประสงค์เปลี่ยนโรงพยาบาลที่จะเข้าทำการรักษาได้ปีละครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ.2563 สามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วยบัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิเดิมไป ไปยื่นที่สำนักประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 หรือเปลี่ยนได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของประกันสังคม

(ชมคลิป)

Advertisement